Đứt tuyến AAG, VNPT chuyển tuyến cáp dự phòng đảm bảo kết nối đi quốc tế

VNPT cho biết, sau sự cố tuyến AAG, VNPT đã duy trì 3 hướng đi quốc tế là cáp trên đất liền, cáp quang biển SMW3 và một phần của APG, đảm bảo duy trì tốt các hướng đi các nước châu Á, Âu,...

ĐĂT VÉ MÁY BAY ONLINE