CHUYÊN MÔN – CÔNG ĐOÀN VNPT TUYÊN QUANG ĐÃ TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024. (2024-03-06 09:31:16)

Chuyên môn – Công đoàn VNPT Tuyên Quang đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2024.

      Ngày 01/03/2024, Hội nghị đại biểu Người lao động VNPT Tuyên Quang năm 2024 dưới sự chủ trì của Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu – Giám đốc VNPT Tuyên Quang và Đồng chí Bùi Quang Sơn – Phó Chủ tịch Công đoàn VNPT Tuyên Quang đã được tổ chức và triển khai thực hiện theo đúng quy định về Quy chế dân chủ ở cơ sở.

      Tại Hội nghị, các Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh, Báo cáo về tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với Người lao động, Báo cáo việc sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ Phúc lợi đều được công khai đến Người lao động.

      Trên tinh thần tập trung, dân chủ, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận, bàn và tìm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của năm 2024, các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống việc làm cho người lao động, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong quá trình làm việc của Người lao động.

      100% đại biểu tham dự Hội nghị đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Người lao động năm 2024 với tinh thần và quyết tâm rất cao cùng sự nỗ lực, sáng tạo, đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra./.