VNPT TUYÊN QUANG ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG TẶNG CỜ THI ĐUA VÌ ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP NĂM 2023 (2024-03-21 09:38:29)

VNPT Tuyên Quang được chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tặng cờ thi đua vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động doanh nghiệp năm 2023

      Sáng ngày 21/03/2024, tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Đồng chí Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, Trưởng ban Thi đua Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức trao tặng Cờ Thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang cho các cơ quan, đơn vị đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của các Khối thi đua thuộc tỉnh năm 2023.

      VNPT Tuyên Quang với thành tích xuất sắc đã đạt được trên mọi mặt, mọi lĩnh vực của hoạt động sản xuất kinh doanh, dẫn đầu Khối thi đua Doanh nghiệp I thuộc tỉnh Tuyên Quang đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

      Đây chính là sự ghi nhận của tỉnh đối với những đóng góp quan trọng của Khối thi đua Doanh nghiệp I nói chung và của VNPT Tuyên Quang nói riêng cho sự phát triển lớn mạnh và bền vững của tỉnh nhà.

      Chúc mừng niềm vui lớn của VNPT Tuyên Quang!!!

      Chúc VNPT Tuyên Quang sẽ tiếp tục có nhiều thành tích mới trong năm 2024!!!


(Đưa tin và hình ảnh từ Hội trường UBND tỉnh Tuyên Quang)