VNPT TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG – PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & CỨU NẠN CỨU HỘ, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN, CỨU HỘ NĂM 2024 (2024-03-06 09:12:04)

VNPT Tuyên Quang tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động – phòng cháy chữa cháy & cứu nạn cứu hộ, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2024

       Với thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác ATVSLĐ, VNPT Tuyên Quang vinh dự được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam công nhận danh hiệu “Đơn vị an toàn vệ sinh lao động xuất sắc năm 2023” và được tặng thưởng cờ Thi đua của Tập đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua về công tác An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

       Phát huy những kết quả đã đạt được đó, VNPT Tuyên Quang tiếp tục quyết tâm và phấn đấu giữ vững danh hiệu thi đua cho năm 2024. Ngay từ đầu năm, đơn vị đã sớm xây dựng kế hoạch và phối hợp với Viện phát triển kinh tế quốc tế, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Tuyên Quang triển khai các chương trình, các hoạt động trong công tác ATVSLĐ và PCCC-CNCH nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm và nhận thức của người lao động về công tác ATVSLĐ và PCCC-CNCH.

      Một số hình ảnh VNPT Tuyên Quang đã tổ chức huấn luyện ATVSLĐ – PCCC&CNCH, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2024.