Gói VD100Y

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập). Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone dưới 10 phút (tối đa 1500 phút) 30 phút gọi ngoại mạng Miễn phí data truy cập các ứng dụng Youtube và MyTV Mobile

Gói D169G

- 7GB Data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) - 2.000 phút gọi di động nội mạng VinaPhone - 150 phút gọi di động ngoại mạng

Gói D159V

Không trừ cước cuộc gọi di động nội mạng <=30 phút (tối đa 1500 phút) 200 phút gọi di động ngoại mạng 200 SMS nội mạng Vinaphone 6 GB/ngày (Hết dung lượng dừng truy cập) Truyền hình MyTV: hơn 140 kênh bao gồm chùm kênh VTVCab, VOD

Gói VD120N

1,5 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập) Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút) 50 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)

Gói YOLO70

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập).

Gói VD90

1 GB data/ngày (hết dung lượng dừng truy cập). Miễn phí cước cuộc gọi di động nội mạng VinaPhone ≤ 10 phút (tối đa 1.500 phút) 30 phút thoại ngoại mạng (bao gồm cố định VNPT)