1. Điểm giao dịch Minh Xuân

Địa chỉ: Số 2, đường 17/8, phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 

2. Điểm giao dịch Tân Quang

Địa chỉ: Đại lộ Tân Trào, tổ 8, phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

 

3. Điểm giao dịch Sơn Dương

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân Bắc, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

 

4. Điểm giao dịch Kim Xuyên

Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

 

5. Điểm giao dịch Hàm Yên

Địa chỉ: Tổ dân phố Tân An, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

 

6. Điểm giao dịch Chiêm Hóa

Địa chỉ: Số nhà 148, Tổ dân phố Vĩnh Khang, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

 

7. Điểm giao dịch Na Hang

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

 

8. Điểm giao dịch Yên Hoa

 Địa chỉ: Thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

 

9. Điểm giao dịch Lâm Bình

Địa chỉ: Tổ dân phố Nà Khà, thị trấn Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

 

10. Điểm giao dịch Minh Quang

Địa chỉ: Thôn Noong Phường, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.