CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH VINAPHONE TUYÊN QUANG (2023-07-17 10:16:46)

CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH VINAPHONE TUYÊN QUANG

Liên hệ


I. Thành phố Tuyên Quang

1/ Điểm giao dịch Minh Xuân

Địa chỉ: Số 2, Đường 17/8, Phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.823.287

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 18h00

2/ Điểm giao dịch Tân Quang

Địa chỉ: Tổ 32, Phường Tân Quang, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.823.989 

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 18h30


II. Huyện Sơn Dương

1/ Điểm giao dịch Thị trấn Sơn Dương

Địa chỉ: Tổ Dân phố Đăng Châu, Thị trấn Sơn Dương, Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.835.666

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 18h00

2/ Điểm giao dịch Kim Xuyên

Địa chỉ: Thôn Kim Xuyên, Xã Hồng Lạc, Huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.832.833

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00


III. Huyện Hàm Yên

1/ Điểm giao dịch Hàm Yên

Địa chỉ: Tổ Dân phố Tân Thịnh, Thị trấn Tân Yên, Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.843.216


IV. Huyện Chiêm Hóa

1/ Điểm giao dịch Chiêm Hóa

Địa chỉ: Tổ Luộc 2, TT Vĩnh Lộc, Huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.
Số điện thoại: 02073.855.855

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00


V. Huyện Nà Hang - Lâm Bình

1/ Điểm giao dịch Thị trấn Na Hang

Địa chỉ: Tổ 12, Thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.865.555

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00

2/ Điểm giao dịch Lâm Bình

Địa chỉ: Xã Lăng Can, Huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 02073.868.500

Thời gian làm việc: Sáng: 7h30 đến 12h00, Chiều: 13h30 đến 17h00

3/ Điểm giao dịch Minh Quang

Địa chỉ: Thôn Noong Phường, xã Minh Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 0888.212.987

4/ Điểm giao dịch Yên Hoa

Địa chỉ: Thôn Nà Khuyến, xã Yên Hoa, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Số điện thoại: 0888.626.366