VNPT TUYÊN QUANG TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2023 (2023-11-21 11:46:17)

VNPT Tuyên Quang có nhu cầu lựa chọn 1 Tổ chức đấu giá tài sản để triển khai thực hiện bán thanh lý tài sản, vật tư thu hồi không có nhu cầu sử dụng năm 2023 của VNPT Tuyên Quang

 

 

 

Tổ chức đấu giá gồm các tổ chức nào?

 

VNPT Tuyên Quang đăng tải thông báo mời các Tổ chức đấu giá tham gia nộp Hồ sơ đề xuất lựa chọn đấu giá tài sản, thu hồi không có nhu cầu sử dụng năm 2023 của VNPT Tuyên Quang.

        - Văn bản thông báo và hồ sơ: File đính kèm

            Trân trọng cảm ơn!!!