ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY- CƠ HỘI PHÁT TRIỂN CỦA NÔNG NGHIỆP SỐ (2022-10-28 17:03:42)

Nông nghiệp là một trong những ngành được hưởng lợi rất lớn từ các ứng dụng điện toán đám mây. Bằng việc tận dụng sự hỗ trợ, đồng hành từ những giải pháp “Make in Vietnam” như VNPT Cloud, người nông dân có thể dễ dàng triển khai các giải pháp phần mềm, ứng dụng CNTT cho ngành nông nghiệp để tạo nên hệ sinh thái ngành nông nghiệp, nông thôn hiện đại và người nông dân văn minh

VNPT Cloud –  Đồng hành phát triển bền vững ngành nông nghiệp 

                  Các giải pháp ứng dụng trên điện toán đám mây cũng mang lại những lợi ích thiết thực đến với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân. Sự xuất hiện của các ứng dụng trên nền điện toán đám mây hứa hẹn mang nông sản trực tiếp từ tay bà con nông dân tới các nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Những thông tin trên đám mây cũng cung cấp cho người dân các thông tin hữu ích cập nhật về thị trường, thời tiết, phân bón, vụ gieo trồng…để chủ động hoạt động canh tác

                   oneSME – Nền tảng chuyển đổi số cho doanh nghiệp SME

                   Website: https://onesme.vn

                   Hotline: 1800 1260; 0886 136 137

                   Link chi tiết: https://onesme.vn/blog/giai-phap/dien-toan-dam-may-co-hoi-phat-trien-cua-nong-nghiep-so.html?