VNPT TUYÊN QUANG THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2023 (2023-11-29 10:15:55)

VNPT TUYÊN QUANG THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NĂM 2023

VNPT Tuyên Quang xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản năm 2023 của VNPT Tuyên Quang.

        - Văn bản thông báo : File đính kèm

            Trân trọng cảm ơn!!!

Hướng dẫn xác định kết quả đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu