ĐẢNG BỘ VIỄN THÔNG TUYÊN QUANG TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2024 (2024-01-03 10:41:29)

Đảng bộ Viễn thông Tuyên Quang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

        Chiều 28/12/2023, Đảng bộ Viễn thông Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện Giám đốc VNPT Tuyên Quang; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ trực thuộc; Trưởng các tổ chức đoàn thể: Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và toàn thể đảng viên Đảng bộ Viễn thông Tuyên Quang. Toàn cảnh Hội nghị

        Năm 2023, với quyết tâm chính trị, tinh thần trách nhiệm, Đảng bộ Viễn thông Tuyên Quang đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đảng bộ đã triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng. Triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Đảng, các nội dung công tác theo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đảm bảo đúng tiến độ, nghiêm túc, chất lượng và phù hợp với tình hình của đơn vị; đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; xây dựng kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng đảm bảo chất lượng và số lượng, đã kết nạp 04 đảng viên mới; xét chuyển đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị; rà soát, đề nghị điều chỉnh quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030; kiện toàn cấp ủy, UBKT Đảng ủy; hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy.Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Đại diện, Giám đốc VNPT Tuyên Quang báo cáo đánh giá kết quả công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024


        Xây dựng, triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUTĐ ngày 05/01/2023 của Đảng bộ Tập đoàn và chương trình hành động thực hiện 04 chuyên đề của Tập đoàn về giải pháp kinh doanh năm 2023 theo nguyên tắc điều hành xuyên suốt từ Tập đoàn đến các địa bàn cấp 3 theo các nhóm sản phẩm dịch vụ chính bao gồm: (1) Di động; (2) Băng rộng, MyTV; (3) Dịch vụ số. Lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, chất lượng dịch vụ, mạng lưới; xếp hạng dịch vụ VT-CNTT đứng thứ 21/63 tỉnh/thành phố. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, đơn vị an toàn, tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Với những kết quả đạt được, VNPT Tuyên Quang được tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tặng Bằng khen về thành tích công tác năm 2023.


Đồng chí Lê Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

        Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Viễn thông Tuyên Quang trên các mặt công tác đều đạt những kết quả đáng khích lệ. Đảng bộ Viễn thông Tuyên Quang cùng với đội ngũ cấp uỷ có năng lực, trình độ, phát huy tối đa trí tuệ của tập thể đã lãnh đạo đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, đồng chí ghi nhận, biểu dương kết quả đạt được của Đảng bộ trong năm vừa qua. Bước sang năm 2024, cùng với việc khắc phục các hạn chế đã được thẳng thắn chỉ ra trong báo cáo, phát huy những kết quả tích cực và sức mạnh nội tại sẵn có, Đảng bộ Viễn thông Tuyên Quang sẽ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2024.