Danh sách các gói cước trả trước

STT Gói cước cơ bản Gói cước theo vùng địa lý Gói cước theo đối tượng Gói cước cho khách hàng nhóm
1 Gói cước VinaCard Gói cước MyZone Gói cước gia đình (Family) Gói cước iSurf
2 Gói cước VinaXtra Gói cước Café+ Gói cước cán bộ Đoàn  
3 Gói cước internet không giới hạn Gói cước Vina690 Gói cước TalkEZ  
4 Gói cước thoại cả năm Gói cước Cửu Long    
    Gói cước Khau Phạ    

>>>>>> Thông tin chi tiết về các gói cước và giá cước

Hoặc liên hệ Tổng đài Hỗ trợ khách hàng Tuyên Quang : 027.800.126 hoặc 027.119