18001166

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ
(dd/mm/yyyy)
* Lưu ý:
- Khách hàng vui lòng điền đúng, đầy đủ, chính xác thông tin vào các mục có dấu * trước khi nhấn nút Đăng ký.
- Những thông tin này sẽ được VNPT Tuyên Quang sử dụng để liên hệ với khách hàng và đăng ký dịch vụ cho khách hàng.
VNPT Tuyên Quang

Năng động, sáng tạo, chất lượng, văn minh,
Địa chỉ đáng tin cậy của quý khách hàng.