tra cuoc dien thoai

Câu hỏi: Toi muon tra cuoc cac cuoc goi hang thang thi lam the nao (Hoang Tan Long)

Trả lời: Khách hàng chọn chuyên mục "Tra cứu cước" trên thanh Menu của Website VNPT Tuyên Quang. Sau đó khách hàng nhập Mã khách hàng/Mật khẩu do VNPT Tuyên Quang cung cấp. Sau khi đăng nhập khách hàng có thể xem bảng kê tổng hợp, bảng kê chi tiết các thuê bao của khách hàng theo tháng bất kỳ. Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng! (Administrator)

Các câu hỏi khác