VNPT TẠI TUYÊN QUANG CHUNG TAY ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH QUYÊN GÓP QUỸ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (2021-06-03 09:02:43)

Chung tay ủng hộ phòng, chống Covid 19 tỉnh Tuyên Quang

         Sáng ngày 2/6/2021, trong phong trào chung tay ủng hộ phòng, chống Covid 19 do UBMTTQVN tỉnh Tuyên Quang phát động, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức buổi quyên góp tại điểm cầu do VNPT Tuyên Quang tổ chức. Chung tay góp sức cùng các doanh nghiệp toàn hiệp hội, VNPT địa bàn Tuyên Quang đã tham gia ủng hộ chương trình, góp phần vào công cuộc toàn dân đoàn kết chống dịch và đẩy lùi Covid19. 

          Một số hình ảnh:


 

 

Ảnh: đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng đại diện Tập đoàn VNPT tại Tuyên Quang, Giám đốc VNPT Tuyên Quang trao quà ủng hộ.