VNPT ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021 (2021-02-08 16:35:07)

VNPT ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021

          Ngày 27/01/2021-VNPT địa bàn Tuyên Quang tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2021. Hội nghị vinh dự được đón tiếp:

          Ông Hồ Đức Thắng, Thành viên HĐTV Tập đoàn; Ông Lê Đắc Kiên, Phó TGĐ Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông; Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, Phó TGĐ Tổng Công ty VNPT Media; Ông Hà Thái Bảo, Phó TGĐ  Công ty VNPT IT. Cùng các Đ/c Lãnh đạo, chuyên viên các Ban, Văn phòng Tập đoàn.

          Tại Hội nghị Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, phó Giám đốc VNPT Tuyên Quang, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Tuyên Quang đã báo cáo những tồn tại trong công tác SXKD năm 2020 từ đó đã đưa ra các giải pháp khắc phục các tồn tại khó khăn để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2021 của VNPT Địa bàn Tỉnh Tuyên Quang

          Ông Hồ Đức Thắng, thành viên hội đồng thành viên Tập đoàn VNPT và ông Lê Đắc Kiên - Phó Tổng giám đốc VNPT VinaPhone đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể CBCNV VNPT địa bàn Tuyên Quang trong một năm với nhiều biến cố do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid nhưng vẫn đạt được kết quả nhất định, đồng thời nêu ra những mặt tồn tại và một số định hướng chiến lược cho VNPT địa bàn Tuyên Quang cần thực hiện trong năm 2021.

          Phát huy những thành quả đạt được trong năm 2020 và với tinh thần, khí thế quyết tâm cao của năm 2021; Hội nghị đã xác định rõ những mục tiêu, phương hướng cụ thể để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 như: hoàn thành kế hoạch doanh thu địa bàn, đẩy mạnh phát triển sản phẩm/dịch vụ CNTT, đặc biệt là chuyển đổi số của địa phương, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ khách hàng đồng thời đòi hỏi toàn thể CB.CNV trong đơn vị phải nỗ lực hơn nữa và có những giải pháp mang tính đột phá với tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

          Một số hình ảnh:


 

Đồng chí Lê Đắc Kiên, phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông phát biểu

 

Đồng chí Hồ Đức Thắng, thành viên hội đồng thành viên tập đoàn VNPT phát biểu

 

Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh, phó Giám đốc VNPT Tuyên Quang, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Tuyên Quang trình bày.

 

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng đại diện tập đoàn VNPT tại Tuyên Quang, Giám đốc VNPT Tuyên Quang phát biểu.

 

Đồng chí Lê Văn Đức, phó Giám đốc VNPT Tuyên Quang phát biểu.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Ngọc, chủ tịch công đoàn VNPT Tuyên Quang phát động thi đua năm 2021.

 


Tác giả: Nguyễn Thế Dương