VNPT CHIẾM LĨNH CÁC HẠNG MỤC GIẢI PHÁP MỚI TẠI IT WORLD AWARDS (2021-08-04 11:22:07)

VNPT CHIẾM LĨNH CÁC HẠNG MỤC GIẢI PHÁP MỚI TẠI IT WORLD AWARDS

            Tiếp tục khẳng định năng lực tại đấu trường quốc tế, VNPT đã nhận về 10 giải thưởng lớn dành cho các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tại Giải thưởng Công nghệ Thông tin (IT World Awards 2021), trong đó gồm:

            6 giải thưởng tại Hạng mục giải pháp mới:

                  - Vàng: Hệ thống quản lý chuỗi giá trị nông sản VNPT Trace

                  - Vàng: Ứng dụng My VNPT

                  - Vàng: Hệ thống báo cáo thông minh VNPT VSR

                  - Vàng: Dịch vụ phần mềm quản lý nhà hàng eZozo

                  - Bạc: Hệ thống quản lý học tập VNPT LMS

                  - Đồng: Hệ thống đăng ký và khám bệnh từ xa vnCare

             4 giải thưởng ở các hạng mục khác:

                  - Vàng: Giải pháp marketing số VNPT Digital Marketing

                  - Bạc: Nền tảng kết nối internet vạn vật VNPT IoT

                  - Đồng: Giải pháp SmartVision

                  - Đồng: giải pháp bảo mật VNPT Smart IR

              --------

              Các giải pháp chuyển đổi số của VNPT đóng góp không nhỏ cho quá trình chuyển đổi số nói chung cũng như hỗ trợ hoạt động kinh doanh, ổn định đời sống và làm việc trong giai đoạn dịch bệnh Covid nói riêng.

               Tìm hiểu thêm các sản phẩm dịch vụ số của VNPT tại https://vnpt.com.vn/doanh-nghiep hoặc https://sme.shop.vnpt.vn

               Hotline: 18001260 (Dành cho KHDN)

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'VNPT ITWORL CHIEM LĨNH HẠNG MỤC GIẢI PHÁP MỚI IT World Awards 18001260 website:vnpt.com.vn'