HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM 2021 (2021-03-11 10:58:28)

Ngày 8/3/2021, Công đoàn VNPT địa bàn Tuyên Quang tổ chức hội nghị triển khai công tác Công đoàn năm 2021. Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Trưởng đại diện tập đoàn VNPT tại Tuyên Quang, Giám đốc VNPT Tuyên Quang; Đồng chí Lê Văn Đức phó bí thư Đảng ủy, phó giám đốc VNPT Tuyên Quang; Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh phó giám đốc VNPT Tuyên Quang, Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang.

              Công đoàn VNPT địa bàn Tuyên Quang có 4 Công đoàn CSTV và có 20 tổ công đoàn trực thuộc với hơn 230 đoàn viên. Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ nên đời sống của đoàn viên, người lao động còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Công đoàn địa bàn Tuyên Quang đã tập trung chỉ đạo các tổ công đoàn bám sát nhiệm vụ, triển khai các hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ khắc phục ảnh hưởng của đại dịch covid – 19  cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Bên cạnh đó, động viên cán bộ người lao động, vượt qua khó khăn, tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuât kinh doanh, đồng thời tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19.

              - Năm 2020, các cấp Công đoàn địa bàn đã thực hiện thăm hỏi, động viên hơn 150 lượt cán bộ người lao động và gia đình bị ốm đau, gặp khó khăn với số tiền gần 60 triệu đồng; Vận động đoàn viên trong ngành nêu cao tinh thần tương thân tương ái, đóng góp giúp đỡ gia đình nghèo và đồng bào bị lũ lụt với số tiền trên 80 triệu đồng; vận động cán bộ đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện.

              Ngoài ra, Công đoàn ngành địa bàn cũng chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, cũng như triển khai tốt các phong trào thi đua như:

              - Phát động đợt thi đua: "Người VNPT vận động người thân bạn bè sử dụng dịch vụ VNPT" theo văn bản số 01/LTCĐ-VTTQ-TTKD TQ ngày 30/01/2020. Kết quả giai đoạn 1 có 10 cá nhân và 06 tập thể được khen thưởng. Giai đoạn 2 có 06 cá nhân và 06 tập thể được khen thưởng (tổng giá trị khen thưởng của chương trình là 30 triệu đồng).

               - Phòng trào "Lắp đặt nhanh, duy trì giỏi, xử lý tốt" khen thưởng 32  lượt NVKT địa bàn, với số tiền 33.9 triệu đồng; phong trào "Hạ tầng chuẩn VNPT" khen thưởng 12 lượt nhân viên hạ tầng, số tiền là 16,4 triệu đồng.

               - Phong trào "Nụ cười VNPT năm 2020" mỗi đơn vị có 02 cá nhân điển hình tiên tiến được khen thưởng cấp Công đoàn VNPT.

               - Phòng trào "Chất lượng VNPT", quý 3 Viễn thông Tuyên Quang có 01 tập thể được Tập đoàn khen thưởng.

               - Phong trào "Sáng tạo VNPT" phát huy sáng kiến, giải pháp: VNPT địa bàn Tuyên Quang có 65 lượt cán bộ, đoàn viên tham gia với 65 sáng kiến, giải pháp và số tiền khen thưởng là 70 triệu đồng.

               - Đợt thi đua 153 ngày đêm phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 đã được các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên người lao động tích cực hưởng ứng tham gia; tổng kết chương trình có 74 lượt cá nhân và 43 lượt tập thể được khen thưởng với số tiền 41,7 triệu đồng.

               Các đại biểu đã trình bày các tham luận về việc phối hợp giữa chuyên môn và công đoàn trong việc chăm lo chế độ, chính sách cho đoàn viên công đoàn, cũng như công tác bán hàng và chăm sóc khách hàng trên địa bàn để ngày càng nâng cao vị thế VNPT trên thị trường Công nghệ thông thị.

               Tại hội nghị, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn và điển hình tiêu biểu trong công tác bán hàng, chăm sóc khác hàng trong năm 2020 đã được cấp trên ghi nhân và có những phần thưởng khích lệ người lao động tại hội nghị .

          Một số hình ảnh của hội nghị:

 

Đồng chí: Nguyễn Trung Hiếu bí thư đảng ủy, Trưởng đại diện tập đoàn VNPT tại Tuyên Quang, Giám đốc VNPT Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Thịnh, phó giám đốc VNPT tại Tuyên Quang, Trao phần thương và Giám đốc Trung tâm kinh doanh VNPT Tuyên Quang phát biểu chỉ đạo

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Trung Hiếu và Đ/c: Nguyễn Đức Thịnh, Trao phần thương và tặng hoa cho các đồng chí đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc năm 2020

 

 

Đồng chí: Bùi Quang Sơn và Đ/c: Lê Văn Đức, Trao phần thương và tặng hoa cho các đồng chí đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc năm 2020

 

Đồng chí: Bùi Quang Sơn và Đ/c: Nguyễn Anh Ngọc, Trao phần thương và tặng hoa cho các đồng chí đoàn viên tiêu biểu, xuất sắc năm 2020

                                                                    Quang Sơn