GÓI CƯỚC VD149S “VẠN NGƯỜI MÊ” - NAY CỘNG THÊM 50% DATA PHỦ PHÊ (2021-08-17 14:49:28)

GÓI CƯỚC VD149S “VẠN NGƯỜI MÊ” - NAY CỘNG THÊM 50% DATA PHỦ PHÊ

GÓI CƯỚC VD149S “VẠN NGƯỜI MÊ” - NAY CỘNG THÊM 50% DATA PHỦ PHÊ

                -  Chỉ từ 87k/tháng có ngay 180GB tốc độ cao (6GB/ngày)

                -  Cùng 1500 phút gọi + 200 sms nội mạng

                -  Và 200 phút gọi ngoại mạng

             Đăng ký online tại: https://shop.vnpt.vn/chi-tiet-goi/vd149s-6t

             *Ưu đãi áp dụng: 05/08-31/10/2021

              -----

              Mua sắm trực tuyến tại VNPT Shop: https://shop.vnpt.vn

              Tổng đài:  1800 1091

Có thể là tranh biếm họa về 1 người