CÔNG ĐOÀN VNPT ĐỊA BÀN TUYÊN QUANG, CHUNG TAY PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ (2021-04-12 19:50:38)

Thực hiện kế hoạch số 72/CĐ VNPT – TG ngày 25/3/2021 của Công đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động tháng Công nhân, tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021.

          Trong khí thế thi đua sôi nổi hào hứng và bằng những việc làm thiết thực cụ thể chào mừng tháng công nhân, với tinh thần “Thần tốc, Sáng tạo, Vượt khó, Phát triển”. Trong ngày 10/4/2021, Công đoàn VNPT địa bàn Tuyên Quang đã triệu tập các đồng chí là đoàn viên công đoàn có thành tích suất xắc phát triển dịch vụ băng rộng cố định trong quý I/2021 ở các địa bàn toàn tỉnh để tập trung về địa bàn Thành phố Yên Sơn ra quân phát triển các dịch vụ  VT-CNTT nhằm chia sẻ cách làm hay cũng như trao đổi cách thức bán hàng và chăm sóc khách hàng.

          Trong buổi ra quân lần này, các đồng chí đoàn viên kinh doanh và kỹ thuật tập trung về địa bàn Thành phố Yên Sơn, là địa bàn có sức cạnh tranh mạnh nhất nhưng cũng là địa bàn có tiềm năng cao nhất. Những đoàn viên tham gia chương trình, ban tổ chức sắp xếp mỗi nhóm có 3 thành viên (Một kinh doanh địa bàn, 1 kỹ thuật địa bàn và 1 đồng chí ở địa bàn khác) để trong quá trình thực hiện có thể tương tác và học được những kỹ năng trong triển khai công việc.

          Trong ngày ra quân không chỉ lan tỏa trong nội bộ những cách làm sáng tạo mà còn là đợt biểu dương lực lượng để quảng bá thương hiệu, tạo nên sự lan tỏa về nhận diện thương hiệu VNPT, tạo động lực và khí thế mạnh mẽ nhằm phát triển và chiếm lĩnh thị trường, thị phần, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch được giao trong năm 2021 của VNPT địa bàn Tuyên Quang.

          Một số hình ảnh của ngày ra quân:

 


Đồng chí: Bùi Quang Sơn chủ tịch Công đoàn TTKD VNPT Tuyên Quang quán triệt và triển khai nhiệm vụ công tác bán hàng trước khi ra quân

 

 

Các đồng chí kỹ thuật triển khai lắp đặt dịch vụ luôn khi ký được hợp đồng.


 

Đồng chí: Nguyễn Trung Hiếu trưởng đại diện Tập đoàn VNPT tại Tuyên Quang và Đồng chí Nguyễn Đức Thịnh Giám đốc TTKD VNPT Tuyên Quang, trao giải thưởng cho nhóm có kết quả cao nhất trong ngày


 

Đồng chí: Nguyễn Anh Ngọc chủ tịch Công đoàn VNPT Tuyên Quang và Đồng chí Bùi Quang Sơn chủ tịch Công đoàn TTKD VNPT Tuyên Quang trao giải thưởng cho những cá nhân có kết quả bán hàng cao nhất trong ngày

 

 Quang Sơn